5

Waarom stemcoaching?

Besteed jij ook tijd aan:

 • Hoe zie ik eruit?
 • Hoe kom ik over?
 • Hoe kan ik mij goed voelen?

Maar luister je weleens naar jezelf? Hoe klink je in gesprekken?

Is jouw stem belangrijk in je werk? Absoluut!

Uit je stem kun je van alles afleiden: talenten, emoties, karakter, persoonlijkheid.

De eerste indruk die je afgeeft is met je stem.

Jouw stem is een cruciaal werkinstrument.

Je verhaal kan nog zo goed zijn maar als deze niet overeenstemt met je stem, kan wat je zegt verloren gaan.

Herken je dit: je ziet voor het eerst een leuk iemand, en je denkt: daar wil ik wel een gesprek mee aanknopen totdat degene gaat spreken….
Als de stem niet klopt met wat jij verwacht, haak je af.

Zo gaat het ook in je werk, als je een belangrijke presentatie moet geven, een bespreking houdt, les of leidinggeeft aan een team, een workshop geeft of spreekt op een event: een mening is in drie seconden gemaakt.

Als de stem niet overeenkomt met wat je zegt, doet en wilt, gaat je boodschap verloren.

Mensen luisteren dan niet meer naar je, je moet meer moeite doen om gehoord te worden, wordt niet serieus genomen of het geeft extra spanning voor een volgende keer.

Je gebruikt je stem de hele dag door zowel bij het omgaan met o.a. collega’s, klanten/cliënten, studenten, patiënten, gehoord worden tijdens werkoverleggen en besprekingen…

Het is bij uitstek het middel om emotie, wat jij echt bedoelt over te brengen bijvoorbeeld: enthousiasme, plezier, verbazing, bevestiging, ontroering, bewustwording, gezien en gehoord worden.

De kracht van je stem daar gaat het om: hoe kun je jouw stem dus zo inzetten dat bij ieder gesprek, de mensen geboeid naar je blijven luisteren en/of tot actie overgaan?

Een goede stem- en spreektechniek versterkt dan ook de persoonlijke communicatie, presentatie en uitstraling.

Wees daarom bewust van je lichaamstaal en stemklank om deze op een bewuste manier in te zetten om zo anderen te overtuigen en te motiveren.

Ons spreekgedrag wordt beïnvloed door een aantal factoren.
Deze kun je onderverdelen in zichtbare- en hoorbare expressieve factoren: bijv. houding, mimiek, oogcontact, rolbesef, gebaren, spreektempo, zinsmelodie, timing en het plaatsen van accenten.

Zo is bijv. een goed gebruik van toonhoogte, spreeksnelheid, ritme en volume medebepalend voor de kwaliteit van de communicatie.
Ook pauzes, punten zetten, een duidelijke uitspraak en een goede stemkwaliteit spelen hierbij een rol van betekenis.

Een goede ademing is een ander belangrijk aspect. Want de adem is eveneens van invloed op je houding, stem, articulatie, gemoedstoestand (spanning en ontspanning), verstaanbaarheid, energie en gezondheid. Wanneer jij rustig en ontspannen ademt, dan doet jouw luisteraar/publiek dat ook.

Een goed gebruik van deze factoren zorgt dus voor een aandachtsversterkend gesprek of presentatie.

Stemcoaching is een directe vorm van het ontwikkelen en versteviging van het uitdragen van je eigen persoonlijke kwaliteiten zoals bij zelfprofilering, presenteren, leidinggeven en ondernemerschap

Je stem is het akoestische visitekaartje.

Samenvattend:

 • De impact van een gesprek of presentatie berust voor een groot deel op de kwaliteit van de stem en het stemgebruik.
 • Hoe je iets zegt is belangrijker dan wat je zegt.
 • Een lage, draagkrachtige stem wekt vertrouwen, schept rust en komt meer gezaghebbend over bij de luisteraar (en doet onbewust volgen).
 • Een hoge stem komt vriendelijk over en daarmee kun je de ander vragen iets voor je te doen. Wanneer je hulp wilt, gebruik je bijv. meer je hoge stem.
 • Een hoge stem met de intonatie aan het einde omhoog van de zin kan ook onzeker klinken, zou kunnen duiden op labiliteit en stress (doet onbewust ‘afhaken’).
 • Goed spreken begint bij de basis: een goede, gegronde houding en een lage ademing.
 • Plaats tijdens het spreken punten, gebruik pauzes om je verhaal nog sterker te maken.
 • Gebruik gebaren om het spreken te ondersteunen.
 • Een ‘Smile’ zorgt voor ontspanning tijdens het spreken.
 • Voorkom het spreken in komma’s. Hierdoor kan de luisteraar de ‘opslaan-als’-knop niet goed gebruiken wat leidt tot het verslappen van de aandacht. Gebruik de punt.
 • Spreek rustig om rustig te worden.
 • Oefenen met de kurk, maakt elke presentatie tot een succes!

Een expressieve stem geeft veel voordelen in het omgaan met andere mensen. Hoe meer je je bewust bent van je stem, hoe meer je deze kan inzetten tijdens je presentatie of in een gesprek.

Gebruik de kracht van deze ongelooflijke vocale gereedschapskist om de impact van jezelf en de boodschap te vergroten.

‘Express to impress’

Annemieke Rhee
Stemprestatie

0 Shares

0 Shares
Share
Tweet